CHOCKHÖJNING
Det blir ingen chockhöjning av årsavgiften för 2020. Det blir faktiskt ingen höjning alls. Vi har fått mycket bra villkor på lånen som vi tagit upp med anledning av årets underhåll. På sikt räknar vi dock med stigande räntor. Driftskostnaderna ökar också.

Av årsredovisningen för HSB Nv Skåne fram­går förvaltningss­tatistik för medlemsföreningarna. Nedan hittar du uppgifterna för föreningarna i Ängelholm. För Brevbäraren och Kungsgården ingår bilplats. För Rönne, Brevbäraren, Silversmeden och Kungsgården ingår även internetuppkoppling (okänt för övriga föreningar).

JULGRANAR
Din uttjänta julgran lägger du i hägnet på gräsmattan bakom kvarters­huset senast söndagen den 12 januari.

PYROTEKNISKA ARTIKLAR
Det är olämpligt att avfyra pyrotekniska artiklar inom bostads­området. En förlupen raket kan ställa till med stor skada och många husdjur är känsliga för smällarna.

MILJÖHUSEN
I samband med helgerna brukar det bli en extra stor utmaning att hålla ordning i våra miljöhus! Snälla, vik ihop pappersförpack­ningar och sortera rätt, annars blir det fullt i kärlen direkt.

Julklappspapper ska inte åter­vinnas som tidningspapper. I pappersåter­vinningen lägger du bara sådant du kan bläddra i. Kladdiga förpackningar slänger du med hushållssoporna i restavfallet! Knyt ihop soppåsarna ordentligt så att kärlen inte blir kladdiga invändigt.

BRANDSÄKERHET
Lämna inte tända ljus utan uppsikt. Testa batteriet i brand­varnaren genom att trycka in testknappen.

GOD HELG ÖNSKAR STYRELSEN!

HSB BRF KUNGSGÅRDEN I ÄNGELHOLM