STÄNGT I KÄLLAREN
Källargolvet ska återställas efter målarna som målat panel där. Det kommer därför att vara begränsad framkomlighet i källaren den 7-8 januari, vissa delar kan till och med vara oåtkomliga dessa dagar. Den 9-10 januari är hela källaren avspärrad.

JULGRANAR
Din uttjänta julgran lägger du i hägnet på gräsmattan bakom kvartershuset senast söndagen den 12 januari.

FORTSATT SLUTBESIKTNING
Slutbesiktningen av förra årets underhållsprojekt blev inte klar i december. Det blir därför fortsatt slutbesiktning, preliminärt den 9 januari. Rehn Bygger aviserar de som ska aviseras.

KONTAKTUPPGIFTER
Sedan bytet av ytterdörrarna har vi inga huvudnycklar till lägenheterna. Vid akut sjukdom kan räddningsinsatsen fördröjas om ambulanspersonal måste vänta på att polisen kan komma och bryta upp fönster eller dörr. Det är inte alltid som det finns en ledig polispatrull i kommunen.

Medlemmar som vill får därför lämna mobilnummer eller e-postadress till anhöriga/bekanta till föreningen. Uppge om dessa har nyckel till lägenheten eller inte. Vid misstanke om akut sjukdom eller dödsfall kan då styrelsen kontakta dessa. Du kan lämna uppgifterna i föreningens brevlåda vid kvartershuset eller skicka e-post.

Du kan också lämna mobilnummer eller e-post till dig själv om du ska resa bort en längre tid så att styrelsen kan nå dig om något skulle inträffa med bostaden. Tala även med dina grannar.

Om du tror att en granne insjuknat akut kan du ringa 112. Styrelsen kan ha kontakt­uppgifter till anhöriga/bekanta. Styrelsen kan också öppna nyckeltuben för att kontrollera om det hänger en lägenhetsnyckel i kedjan så att polisen inte behöver bryta sig in. Enligt huvudregeln får styrelsen, till skillnad från polis och brandkår, inte gå in i lägenheter utan medgivande.

KOMPOSTPÅSAR OCH FILTER
Papperspåsar till komposterbart avfall hittar du på hyllan innanför dörren till kvartershuset. Behöver du nytt fettfilter till spiskåpan lägger du ett meddelande i föreningens brevlåda eller skickar e-post.

HSB BRF KUNGSGÅRDEN I ÄNGELHOLM