BALKONGRENOVERING OCH PANELMÅLNING
Styrelsen har nu fått information av Rehn Bygger om planerade tider för renoveringen av balkonger och målning av panel.

Arbetet är indelat i 3 etapper. Enligt det preliminära schemat utförs arbetet under nedanstående veckor.

Etapp 1
Östanvindsgatan 1, 3 och 5 Påbörjas vecka 32 och beräknas vara klar vecka 36
Nordanvindsgatan 2, 4, 6 och 8 Påbörjas vecka 35 och beräknas vara klar vecka 40
Etapp 2
Östanvindsgatan 7 och 9 Påbörjas vecka 37 och beräknas vara klar vecka 42
Nordanvindsgatan 12 Påbörjas vecka 37 och beräknas vara klar vecka 42
Etapp 3
Östanvindsgatan 11 Påbörjas vecka 40 och beräknas klar vecka 44
Nordanvindsgatan 10 och 14 Påbörjas vecka 40 och beräknas klar vecka 44

 

Avisering kommer att delas ut i förväg. För att koppla ur och in el kan byggarna behöva tillträde till lägenheterna vid två tillfällen. Ska du resa bort, eller av annan anledning inte vara hemma när arbetet ska utföras måste du därför hänga en lägenhetsnyckel i kedjan till nyckeltuben. Sätt då inte tillbaka det invändiga locket utan låt nyckeln hänga fritt. Tänk på att plocka undan på balkong och uteplats i god tid om du ska resa bort. Se även nedan vad som gäller för markis.

Arbetet består av tre delar:
• Renovering av balkongplatta
• Tätning mellan balkongplatta och fasad
• Tvättning och målning av panel på fasader, balkonger och föreningens plank

Markiser som sitter under balkongplattan måste tas bort innan renoveringen, men fästena kan sitta kvar. Vi undersöker om markiser som sitter på fasad kan sitta kvar under renoveringen. Det förutsätter att panel och byggskivor bakom markisen inte behöver bytas. Att plocka ner markis eller skydda markis som ev. kan sitta kvar är boendes ansvar.

Rehn Bygger erbjuder demontering och återmontering av markis för 1 800 kr inklusive moms för manuell markis och 2 425 kr för eldriven markis. Kostnaden för demontering och återmontering av markis faktureras boende. Närmare information lämnas senare av Rehn Bygger. Du kan själv anlita någon annan för att demontera och återmontera markis.

För att utföra underhållet kommer man att sätta en byggställning på marken nedanför balkongerna. Balkongräcken och plank mellan balkonger tas bort liksom panelen på väggen på balkongen. Betongen på balkongen kommer att fräsas ren, lagas och målas med en färg som ska hålla betongen torr. Ny tätning mellan balkongplatta och fasad ersätter den gamla spruckna. Eftersom det inte kommer att finnas balkongräcken eller plank mellan de dubbla balkongerna under renoveringen kommer balkongdörrarna att blockeras så att det inte går att gå ut genom dem.

Har du trätrall, sammankopplade plastkvadrater eller liknande på balkongen som du vill lägga tillbaka efter renoveringen får du själv plocka bort dem innan byggarbetarna kommer. Är de inte bortplockade kommer byggarna att riva och slänga dem. Är det klinker på balkongen kommer de att fräsa bort den. Efter renovering får klinker och liknade inte läggas på balkongen.

Töm balkongen fullständigt inför renoveringen. På uteplatser måste boende flytta undan trädgårdsmöbler och liknande så att byggställningar kan monteras och panelen målas. Ta bort det som eventuellt hänger på föreningens plank.

Lägger du trätrall eller liknade på balkongen efter renoveringen ska du lämna en glipa på minst två centimeter mellan trallen och fasaden/panelen. Har du eget plank att måla framgår kulörkoderna av medlemsinformationen för juni.

HSB BRF KUNGSGÅRDEN I ÄNGELHOLM