UNDERHÅLL AV BALKONGER OCH MÅLNING AV PANEL
Från vecka 32 kommer Rehn Bygger att börja renovera balkonger och fasader. Detaljerad tidplan har ännu inte bestämts med du kommer att få besked om när det är dags för renovering vid din bostad.

Arbetet består av tre delar:
• Renovering av balkongplatta
• Tätning mellan balkongplatta och fasad
• Målning av panel på fasader, balkonger och föreningens plank

För att kunna utföra arbetet kommer man att sätta en byggställning på marken nedanför balkongerna. Balkongräcken och plank mellan balkonger tas bort liksom panelen på väggen på balkongen. Betongen på balkongen kommer att fräsas ren, lagas och målas med en färg som ska hålla betongen torr. Ny tätning mellan balkongplatta och fasad ersätter den gamla spruckna. Eftersom det inte kommer att finnas balkongräcken eller plank mellan de dubbla balkongerna under renoveringen kommer balkongdörrarna att blockeras så att det inte går att gå ut genom dem.

Har du trätrall, sammankopplade plastkvadrater eller liknande på balkongen som du vill lägga tillbaka efter renoveringen får du själv plocka bort dem innan byggarbetarna kommer. Är de inte bortplockade kommer byggarna att riva och slänga dem. Är det klinker på balkongen kommer de att fräsa bort den. Efter renovering får klinker och liknade inte läggas på balkongen. Lägger du trätrall eller liknade på balkongen efter renoveringen ska du lämna en glipa på minst två centimeter mellan trallen och fasaden/panelen. Töm balkongen fullständigt inför renoveringen och ta bort det som eventuellt hänger på föreningens plank. På uteplatser måste boende flytta undan trädgårdsmöbler och liknande så att byggnadsställningar kan monteras och panelen målas.

Markiser som sitter under balkongplattan måste tas bort innan renoveringen, men fästena kan sitta kvar. Vi undersöker om markiser som sitter på fasad kan sitta kvar under renoveringen. Det förutsätter att panel och byggskivor bakom markisen inte behöver bytas. Att plocka ner markis eller skydda markis som ev. kan sitta kvar är boendes ansvar. Rehn Bygger kommer att erbjuda demontering av markis (betalas av boende), men du kan själv anlita någon annan om du vill det.

Byggarna behöver komma in i lägenheterna för att koppla bort strömmen till ytterbelysning och andra kontakter. Ska du resa bort, eller av annan anledning inte vara hemma när arbetet ska utföras måste du därför hänga en lägenhetsnyckel i kedjan till nyckeltuben (obs, sätt inte tillbaka det invändiga locket utan låt nyckeln hänga fritt).

Vi återkommer med närmare besked inför starten.

Passa på att nyttja föreningens sittplatser under renoveringen. I bokbersån närmast Östanvindsgatan 1 A finns bänk och bord som rymmer många, liksom vid lilla lekplatsen. Vid stora lekplatsen och grillplatsen närmast Östanvindsgatan 7 H finns också bänkar och bord.

STÄMMAN
71 bostadsrätter var inte representerade vid stämman den 28 maj. Britt-Marie Fjärreskog och Krister Berggren valdes om på två år. Efter stämman har styrelsen konstituerat sig enligt följande:

Miroslav Kuljanin, ordförande
Britt-Marie Fjärreskog, vice ordförande
Per Holst, sekreterare
Krister Berggren, ledamot
Kjell-Åke Svensson, ledamot

ANTICIMEX
Drabbas du av skadedjur, ring Anticimex i Helsingborg, måndag-fredag kl. 08-16, telefon 077-140 11 00. Uppge att du bor i HSB BRF Kungsgården i Ängelholm och att föreningen är försäkrad genom Länsförsäkringar.

FÄRGKODER
För de som har egna plank att måla kommer här koderna på kulörerna:
• rödmålade hus=NCS S 5040-Y90R
• brunmålade hus=NCS S 8010-Y70R
• vitmålade hus=NCS S 0502-Y.

Beckers Perfekt/Alcro Bestå har fått bra resultat i test.

TV-KANALER
Förhandlingar pågår mellan Telia och tv-leverantören Nent. Det kan innebära att vissa kanaler inte kommer att visas från den 1 juli. Aktuell information hittar du på www.telia.se/tvinfo.

Styrelsen önskar medlemmarna en skön sommar!

HSB BRF KUNGSGÅRDEN I ÄNGELHOLM