ÅRSMÖTE
Den 25 maj kl. 19.00 är det dags för årsmöte. Kallelse med förslag på dagordning kommer att delas ut senare. Vill du ha årsredovisningen på papper lämnar du ett meddelande i brevlådan vid kvartershuset senast den 5 april. Årsredovisningen ska finnas tillgänglig senast två veckor innan stämman.

Snabbaste sättet att få tillgång till årsredovisningen är att beställa den i digitalt format. Beställningstjänsten hittar du på hsbnvs.se under Självservice (röda cirkeln med skiftnyckel). Fyll i namn, personnummer och e-postadress. Markera Årsredovisning och ange föreningskoden du fått i informationen i brevlådan. Klicka på Skicka in.

LOCK TILL NYCKELTUB
De svarta plastlocken till nyckeltuberna i ytterdörrarna sprack. Nya lock delas därför ut.

När du fäst en nyckel i kedjan ska du inte sätta tillbaka locket, utan låta nyckeln hänga fritt i kedjan. Trycker du tillbaka locket med nyckel i nyckeltuben går det inte att vrida runt låset utifrån. Tänk också på att bara fästa lägenhetsnyckeln i kedjan. Fäster du en nyckelknippa eller en stor nyckelring i kedjan går det inte att dra ut den genom tuben.

HÖJD SOPTAXA
Det blir dyrare att lämna restavfall. Lämna därför matavfallet i kärlen för komposterbart avfall. Papperspåsar till det komposterbara avfallet finns på hyllan i kvartershusets entré. Papperspåsarna är bara avsedda för komposterbart avfall.

Genom att lägga förpackningar och tidningar i rätt kärl minskar vi också mängden restavfall. Överfulla kärl eller felsorterat avfall/förpackningar medför extra kostnader för oss.

HSB BRF KUNGSGÅRDEN I ÄNGELHOLM