PÅGÅENDE FASTIGHETSUNDERHÅLL
Du hittar uppdaterad information om årets fastighetsunderhåll här på föreningens hemsida under INFO/PROJEKT.

Efter renoveringen av balkongerna får inget fästas eller förankras i balkongplattan eller föreningens fasad och plank. Kakel eller klinker får inte läggas på balkongen. Lägger du någon form av löst golv på balkongen ska du lämna en glipa mot fasad och plank på två centimeter. Det lösa golvet får inte hindra vattenavrinningen från balkongen. Av säkerhetsskäl måste det vara minst 110 cm mellan balkongens golv och ovankanten på balkongräcket. Kontrollmät på din balkong innan du lägger löst golv!

SOPKÄRLSTVÄTT
Några gånger om året låter vi tvätta sopkärlen och återvinningskärlen. Eftersom det är dyrt tvättar vi inte kärlen oftare. Knyt ihop soppåsarna väl och lägg inga kladdiga förpackningar i återvinningskärlen, så håller sig kärlen fräscha längre.

Trots att det finns skyltar som tydligt visar vad som ska läggas i respektive kärl blir det ofta fel, vilket medför en helt onödig kostnad för oss som bor här.

Finns det inget kärl eller behållare som passar – då får du själv ta det du vill bli av med till återvinningsstationen på Nordalagatan 1.

ELUTTAG & ARMATURER
I samband med balkongrenoveringen tas eluttag och armaturer (ytterbelysning) på balkongerna ner innan panelen på väggen rivs. Likaså kan eluttag och armaturer monterade på panelen vid entréer och uteplatser behöva kopplas bort om panelen ska bytas.

Eluttag och armaturer som elektrikerna bedömer som dåliga kommer inte att monteras igen. Eftersom eluttagen och armaturerna regleras inifrån lägenheten är det bostadsrättshavarens ansvar att byta dem. Rehn Bygger meddelar vilka som behöver köpa nytt eluttag och armatur. Om du köper nytt eluttag och/eller ny armatur, se till att det är rätt IP-klass (lägst IP44). Ny armatur ska vara färdig för installation (dvs. ej i delar) innan den överlämnas till elektrikerna.

Det går också bra att köpa nytt eluttag och ny armatur om du vill passa på att byta, utan att den gamla underkänts av elektrikerna. Detta gäller under förutsättning att eluttaget/armaturen sitter på panel som ska rivas/bytas vid renoveringen. Elektrikerna gör inget med uttag och armaturer som sitter på panel som inte ska rivas/bytas.

Bostadsrättshavare med dåliga uttag/armaturer som inte tillhandahåller nytt uttag/ny armatur på aviserad tid får själva återställa detta på egen bekostnad.

HSB BRF KUNGSGÅRDEN I ÄNGELHOLM