kungsgarden.hsbbrfwebb.se|glasmastaren@live.se

Motorvärmaruttag

Till varje lägenhet hör en parkeringsplats med motorvärmaruttag (ingår i månadsavgiften).

Kontrollera din anslutningssladd regelbundet. Se till att uttag, sladd och stickpropp inte är skadade.  Locket på uttagsstolpen ska alltid vara låst eftersom uttaget är monterat på en lägre höjd än 1,7 meter över marken. Lämna aldrig kvar anslutningssladden i uttaget när bilen inte är ansluten. Risken finns att barn börjar leka med den. Undersök locket till intaget på bilen så att det stängs och håller tätt efter att sladden tagits bort.

Låt inte anslutningssladden vara upplindad på bilens utsida medan du kör. Slask och salt försämrar stickproppens funktion och kan medföra risk för brand och personskada. Förvara anslutningssladden på en torr plats när den inte används. Mer information från Elsäkerhetsverket hittar du här.

Så här ställer du in avresetiden

Om jordfelsbrytaren har löst ut visar den grönt (ingen ström i uttaget). Koppla bort motor- och/eller kupévärmare. Återställ jordfelsbrytaren genom att föra upp den gråa armen så att brytaren visar rött.

HSB BRF KUNGSGÅRDEN I ÄNGELHOLM