kungsgarden.hsbbrfwebb.se|glasmastaren@live.se

Brandskydd

Lämna inte tända ljus utan uppsikt. Testa batteriet i brandvarnaren varje månad genom att trycka på testknappen!

Föreningen har försett alla lägenheter med brandvarnare, brandfilt och pulversläckare. Underhållsansvaret för brandvarnare ligger på bostadsrättshavarna (stadgarna 31 § p. 15).

Här nedan länkar vi till nyttig information från Räddningsverket och MSB.

Viktig information från Räddningsverket

Skydda dig mot brand – MSB

HSB BRF KUNGSGÅRDEN I ÄNGELHOLM