kungsgarden.hsbbrfwebb.se|glasmastaren@live.se
Felanmälan2020-03-03T17:57:55+01:00

Felanmälan

Fel på sådant som föreningen ansvarar för, utom Telias tjänster och inpassering i kvartershus, anmäler du genom HSB Felanmälan. Du kan också anmäla fel per telefon dygnet runt, 042-199590. Om felet avser något i lägenheten kontaktas du därefter av en entreprenör för att boka in en tid när felet kan åtgärdas. Beträffande felanmälan av Telias tjänster och inpassering i kvartershus, se längre ner på sidan.

Ansvaret för att fel åtgärdas följer föreningens stadgar och bostadsrättslagen. Det innebär att vissa fel är bostadsrättshavarens ansvar. Begär besked innan åtgärd! Ringer du utanför kontorstid i akut ärende är det ett vaktbolag som svarar i telefonen. Eftersom de inte har kännedom om stadgarna kan du inte alltid få korrekt besked av dem i förväg om det är föreningen eller du som är ansvarig för att avhjälpa felet (dvs. vem som ska betala).

Det finns inga huvudnycklar till lägenhetsdörrarna. HSBs fastighetsskötare har däremot huvudnyckel till nyckeltuben i ytterdörren. Om du hänger en lägenhetsnyckel i kedjan ska den svarta täckkåpan på dörrens insida inte sättas tillbaka, för då går det inte att vrida runt nyckeltubens lås utifrån. Du bör inte regelmässigt ha nyckel hängande i kedjan. Fäst bara nyckel i kedjan om du har kommit överens med HSBs fastighetsskötare om det eller om föreningen har begärt tillträde till lägenheten när du inte har möjlighet att vara hemma och öppna.

TVÄTTSTUGOR
Maskiner
Upptäcker du fel på någon maskin gör du en felanmälan till HSB enligt ovan. Om en felkod visas på maskinen uppger du den i anmälan. Eftersom strömmen till maskinerna bryts kl. 22.00 visas felkoden endast den dag felet uppstått. Sätt gärna en lapp på maskinen om att du felanmält den och när du gjort det.

Inpassering i kvartershus
Har du tappat taggen – eller om du inte kan öppna med den – skickar du ett meddelande till glasmastaren@live.se. Du kan också lägga ett meddelande i brevlådan vid kvartershuset. En ny tagg kostar 200 kronor.

Städutrustning
Saknas städutrustning skickar du ett meddelande till glasmastaren@live.se. Du kan också lägga ett meddelande i brevlådan vid kvartershuset.

TELIAS TJÄNSTER
Fungerar inte Telias tjänster kan du först prova med att stänga av mediakonverter och gateway (router) genom att bryta strömmen på grenuttaget på väggen bredvid plåtskåpet i klädkammaren. Stäng därefter TV-boxar med fjärrkontrollen och bryt strömmen till dem också (dra ur sladden). Slå på strömmen på grenuttaget bredvid plåtskåpet igen och sätt i strömsladdarna till TV-boxarna. Vänta tills gateway och TV-boxar startat om. Kvarstår felet, ring Telias support, 020-240 250. Observera, ringer du med bredbandstelefonin och under felsökningen stänger av strömmen till fiberkonverter eller gateway/router bryts samtalet! Närmare beskrivning av Telias tjänster och gateway hittar du under INFO/FIBERNÄT.

Frågor som rör tjänster utöver det kollektiva utbudet ställs till Telias kundtjänst, 020-755 766 (t.ex. beställning av större kanalpaket).

HSB BRF KUNGSGÅRDEN I ÄNGELHOLM

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email