kungsgarden.hsbbrfwebb.se|glasmastaren@live.se

Fibernät

Alla lägenheter är anslutna till Telias fibernät. Föreningen har tecknat kollektivt avtal med Telia om tjänsten Triple Play. Tjänstens tre delar är TV, bredbandstelefoni och internetuppkoppling. Vid inflyttning måste tjänsterna aktiveras för dig, men du ska inte teckna något eget abonnemang eller beställa någon utrustning, allt ska redan finnas i lägenheten (om inte tidigare boende tagit bort föreningens installation).

Fiberkonvertern sitter skyddad i ett elskåp av plåt. Du får inte själv koppla in/ur fibern i konvertern eller montera ner konvertern. 

För att aktivera tjänsterna för dig gör du så här: Ring Telias kundtjänst (020-755 766). Uppge att föreningen har tecknat kollektivt avtal om Triple Play och att du vill aktivera tjänsten.

Digital-TV: Två TV-boxar med kanalpaketet Lagom + tre danska kanaler ingår. TV-boxarna är föreningens egendom. Att två boxar ingår framgår av bilaga 2 till huvudavtalet. Avtalet har förlängts i omgångar men villkoren har inte ändrats. Två kuvert med aktiveringskoder till TV-boxarna har delats ut till alla lägenheter i samband med den ursprungliga installationen. Har koderna kommit bort, kontakta föreningen. Identifikationskoderna som hör till det kollektiva avtalet börjar på 999. Beställer du någon tjänst som ska faktureras dig (t.ex. möjlighet att hyra film) får du en identifikationskod som börjar på 111. För att byta identifikationskod på en TV-box följer du instruktionen här.

Tjänsten Telia Play ingår för det kollektiva kanalpaketet. Det innebär att du kan se på TV på ytterligare två enheter (dator, surfplatta eller smart telefon). Telia Play fungerar inom EU. Tjänsten måste aktiveras för dig, så be om den när du kontaktar Telias kundtjänst. Till surfplatta och smart telefon laddar du ner appen Telia Play från AppStore (Apple) eller GooglePlay (Android).

Du kan läsa om vilka kanaler och playtjänster som ingår i kanalpaketet Lagom på Telias webbplats. Där ser du även vilka kanaler och playtjänster som är tillgängliga på dator/surfplatta/smart telefon genom Telia Play (dvs. går att streama, för att använda Telias terminologi). Klicka här, och välj “Kanaler” (bredvid “Köp”) en bit ner på sidan. Du ska inte köpa kanalpaketet Lagom på Telias webbplats, det ingår i föreningens avtal med Telia.

Med TV-boxen Arris VIP 4302 kommer du åt SVTPlay  och ditt Netflixkonto (Netflix kräver separat abonnemang). Äldre boxar har inte playtjänsten SVTPlay (de har SVTr istället) eller åtkomst till Netflixkonto. Boxar byts ut till senaste modellen efterhand som de går sönder eller inte längre stöds av Telia. Du kan själv köpa den senaste modellen av TV-box direkt från Telia. Kom ihåg att två fungerande boxar, nyare än Motorola VIP1910, per lägenhet är föreningens egendom.

Du kan även köpa en hårddisk till TV-boxen Arris VIP 4302 från Telia så att du kan spela in TV-program. Med Telias app “Spela in” kan du med en smart telefon programmera och radera inspelningar, kontrollera ledigt hårddiskutrymme och titta i TV-tablån även när du inte är hemma. Boxen kan naturligtvis även styras med fjärrkontrollen.

Föreningen har installerat två nätverksuttag i lägenheterna för anslutning av TV-boxar, i vardagsrummet och i ett sovrum.  Vill du har fler kanaler eller TV-boxar beställer du detta själv genom Telias kundtjänst. Du betalar själv för dina tillval till Telia. Fler TV-boxar kräver dragning av nätverkskabel i lägenheten.

Bredbandstelefoni: Den fasta avgiften för bredbandstelefoni och nummerpresentation ingår i föreningens avtal. Boende betalar samtalsavgiften och eventuella prisavtal (t.ex. Kväll- och helg) till Telia.

Vid den ursprungliga installationen kunde boende välja att koppla in bredbandstelefonin på det befintliga telenätet i lägenheten, eller behålla telefoni i kopparnätet. Om bredbandstelefonin inte är inkopplad på telenätet i lägenheten kan du låta en teletekniker koppla in den. Du kan även ansluta telefonen direkt till Telias router som sitter i klädkammaren (grönt uttag märkt “1”).

Internetuppkoppling: Telia Internet (50-100 Mbit/s ned och 8-10 Mbit/s upp), trådlös router ingår.

Om du vill använda det trådlösa nätverket rekommenderar vi att Telias router monteras på väggen, eller ställs på en hylla, under elskåpet med fiberkonvertern. De trådlösa nätverkens namn (SSID, ett för 2,4 GHz och ett för 5 GHz) och lösenord (samma för båda) framgår av etiketten på undersidan av Telias router. Om dina enheter stöder båda frekvenserna är du bra om du kopplar upp dig mot båda nätverken så att enheten kan växla mellan dem.

För den händige: Problem med det trådlösa nätverket kan bero på att många använder samma frekvens och kanal. Det finns kostnadsfria program som analyserar nätverken kring din bostad och rekommenderar kanal. För att ändra kanal på routern behöver du en “Access Key”, den står på etiketten på undersidan av routern. Routerns adress är 192.168.1.1.

Bryggning: För att använda egen trådlås router kan Telias router bryggas, se instruktion på Telias webbplats. Efter bryggning kopplar du in din egen trådlösa router på port 4 på Telias router.

Routerns röda port ska vara kopplad till fiberkonverterns röda port. Datorer och TV-boxar kopplas till de fyra gula portarna på routern (vilken som). Egen router kopplas, efter bryggning av Telias router, till gul port “4”. Telefoni kopplas in på grön port “1”.

Fel på Telias tjänster anmäler du till Telias support, 020-240 250, men läs först sista stycket på sidan två i instruktionen nedan till Telias router (hur du startar om utrustningen).

Instruktion till Telias router

Om du ringer till supporten med bredbandstelefonin och under felsökningen stänger av strömmen till fiberkonverter eller router bryts samtalet!

HSB BRF KUNGSGÅRDEN I ÄNGELHOLM