kungsgarden.hsbbrfwebb.se|glasmastaren@live.se

Dörr och lås

Ytterdörrarna och låsen byttes 2017. Nycklar i det ursprungliga huvudnyckelsystemet behöver du även fortsättningsvis för att bland annat kunna öppna containern för trädgårdsavfall och källardörrarna

Till de nya lägenhetsdörrarna finns inga huvudnycklar. Dörrarna har istället en nyckeltub. HSBs fastighetsskötare och föreningen har huvudnyckel till nyckeltuben. Om du hänger en lägenhetsnyckel i kedjan ska den svarta täckkåpan på dörrens insida inte sättas tillbaka, för då går det inte att vrida runt nyckeltubens lås utifrån. Du bör inte regelmässigt ha nyckel hängande i kedjan.

Nycklarna är kopieringsskyddade. För att göra fler nycklar tar du med dig den blå plastnyckeln till en låssmed.

De nya dörrarna har låshuset Assa 2500. Låshuset fungerar så här:

För att låsa utifrån när någon är kvar hemma: stäng dörren, lyft upp och släpp ner handtaget samt vrid runt nyckeln 360 grader.

För att låsa utifrån när ingen är kvar hemma (bortkopplat vred på insidan, så kallat ”bortasäkert”): tryck ner låsknappen på låshusets kortsida (blå pil), stäng dörren, lyft upp och släpp ner handtaget samt vrid runt nyckeln 360 grader.

För att låsa upp utifrån: vrid nyckeln 360 grader och öppna dörren genom att trycka ned handtaget. Om funktionen ”bortasäkert” varit aktiverad återställs den automatiskt när du låser upp med nyckel (låset återgår till ”hemmabekvämt”, dvs. vredet på insidan fungerar).

För att låsa dörren inifrån: stäng dörren, lyft upp och släpp ner handtaget samt lås med vredet.

För att låsa upp dörren inifrån: lås upp med vredet och tryck ner handtaget. Om funktionen ”bortasäkert” har aktiverats av misstag måste dörren låsas upp med nyckel även inifrån.

Tillverkarens instruktion till låshuset hittar du här.

Skötselinstruktioner
Låscylindern
är smord från fabriken. Tillverkaren rekommenderar underhållssmörjning med ASSA låsspray var sjätte månad, eller efter 5000 öppningar.

Tröskeln är behandlad ytbehandlad med träolja som ger skydd mot röta. Rengör tröskeln genom dammsugning eller torka tröskeln med en fuktig trasa. Vid behov kan tröskeln också slipas med fint sandpapper. Borsta av slipdammet och torka av dörren. Applicera därefter träolja (som inte lämnar en hinna), avsedd för utomhusbruk, med viss sparsamhet men tillräckligt för att mätta ytan.

Ytterdörren rengörs med vanliga rengöringsmedel, dock inte alkaliska. Använd inte produkter som kan repa eller lösa upp ytan. Undvik lösningsmedel, skurpulver, stålull etc. Fukta nerifrån och upp, och rengör sedan uppifrån och ner, för att undvika ränder. Torka sedan av. För att underhålla produktens glans rekommenderas en årlig vaxbehandling, gärna med bilvax. Detta underlättar också rengöringen.

HSB BRF KUNGSGÅRDEN I ÄNGELHOLM