kungsgarden.hsbbrfwebb.se|glasmastaren@live.se

STÖRNINGAR
Vi som bor i föreningen har alla ansvar för att bidra till en god grannsämja. För att vi ska trivas med boendet måste vi visa hänsyn och respekt för varandra. Att tänka efter och använda sunt förnuft är en god start. Det är naturligt att vi inte utsätter våra grannar för det vi inte själva accepterar.

Ibland kan störningar upphöra när man talar med varandra. Hjälper inte det kan du dokumentera störningarna och vända dig till styrelsen.

Av 7 kap. 9 § bostadsrättslagen framgår att bostadsrättshavare, när han eller hon använder lägenheten ska se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i en sådan grad kan försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. Vidare framgår att bostadsrättshavaren även i övrigt vid sin användning av lägenheten ska iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför huset. Han eller hon ska också rätta sig efter de särskilda regler som föreningen i överensstämmelse med ortens sed meddelar.

För det fall rättelse inte sker kan föreningen komma att säga upp medlem till avflyttning.

Föreningens trivselregler hittar du här. De gäller även för dina gäster.

Mall för att dokumentera störningar hittar du här.

HSB BRF KUNGSGÅRDEN I ÄNGELHOLM