kungsgarden.hsbbrfwebb.se|glasmastaren@live.se

Tvätta

Det finns två tvättstugor i kvartershuset. Tvättstugorna får endast användas för att tvätta medlemmarnas privata tvätt. I hela kvartershuset, inklusive tvättstugor, är rökning inte tillåten. Av hänsyn till allergiker är husdjur inte välkomna i lokalerna.

FELANMÄLAN
Upptäcker du fel på någon maskin gör du en felanmälan till HSB i Helsingborg, telefon 042-199590, eller genom formuläret på hemsidan. Om en felkod visas på maskinen uppger du den i anmälan. Eftersom strömmen till maskinerna bryts kl. 22.00 visas felkoden endast den dag felet uppstått. Sätt gärna en lapp på maskinen om att du felanmält den och när du gjort det.

Har du tappat nyckelbrickan (taggen) – eller om du inte kan öppna med den – skickar du ett meddelande till glasmastaren@live.se. Du kan också lägga ett meddelande i brevlådan vid kvartershuset. En ny tagg kostar 200 kronor.

Saknas städutrustning skickar du ett meddelande till glasmastaren@live.se. Du kan också lägga ett meddelande i brevlådan vid kvartershuset.

ÖPPETTID
Tvättstugorna är öppna mellan kl. 07.00 och 22.00. Tvättiden är uppdelad på tre pass: kl. 07.00-12.00, 12.00-17.00 och 17.00-22.00. Dörrarna öppnas med taggen. Vid dörren till respektive tvättstuga hänger en nyckel så att du kan låsa dörren under tiden du tvättar.

Utanför öppettiden bryts strömmen till maskinerna och dörrarna till tvättstugorna går inte att öppna. Du måste därför vara klar i tvättstugan och ha hämtat tvätten senast kl. 22.00 när du tvättar under kvällspasset.

UTRUSTNING
I tvättstuga 1 finns två tvättmaskiner, en torktumlare, ett torkskåp och mangel.

I tvättstuga 2 finns två tvättmaskiner, en torktumlare, ett torkskåp, en fristående centrifug, mangel och torkrum.

BOKA TID
Bokningstavlorna sitter i anslutning till dörren till respektive tvättstuga. Du bokar tvättpass genom att låsa fast din bokningscylinder i bokningstavlan för det pass du vill boka. Din bokningscylinder ska sitta kvar på bokat pass under tiden du tvättar. Du får bara tvätta i den tvättstuga som du bokat. Om du inte kan nyttja bokat pass, flytta din bokningscylinder så att andra kan boka tiden. Har du tappat nyckel till bokningscylindern eller bokningscylindern debiteras du för en ny komplett bokningscylinder enligt faktura från leverantören.

Har du inte börjat tvätta två timmar in på ditt pass är det fritt fram för någon annan att använda tvättstugan resten av passet.

ATT TÄNKA PÅ
Du får inte tvätta mattor eller färga textilier i maskinerna.

Använd tvättpåse om du tvättar bygel-bh så undviker vi onödiga driftstopp och reparationskostnader.

Ställ inget på mangeldukarna, fläckar av tvätt- och sköljmedel på dem fläckar ner den rena tvätten vid mangling.

EFTER TVÄTT
När du har tvättat färdigt ska du:

  • rengöra tvättmedelsfacken och låta luckorna stå öppna
  • torka av maskinerna utvändigt
  • torka av torkskåp in- och utvändigt och rengöra filter (observera att skåpets innertak kan vara mycket varmt om ett torkprogram avbrutits innan nedkylning avslutats)
  • rengöra filter till torktumlare
  • torka av bord, mangel och tvättbänk
  • sopa och våttorka golv
  • lämna mangelduken utrullad så att den torkar och
  • hänga upp städmaterial på avsedd plats.

Uppsopad smuts och ludd från filter slänger du i papperskorgen.

Häng tillbaka nyckeln till tvättstugan på kroken utanför dörren!

Flytta bokningscylindern till nytt tvättpass eller till parkeringsraden längst upp på bokningstavlan.

Tomma tvätt- och sköljmedelsförpackningar tar du med dig och slänger i återvinningskärlen i miljöhusen.

HSB BRF KUNGSGÅRDEN I ÄNGELHOLM