kungsgarden.hsbbrfwebb.se|glasmastaren@live.se

MEDLEMSINFO FEBRUARI 2021

2021-02-20

GRÄVARBETEN
Peab kommer att gräva för dränering, i huvudsak mellan Östanvindsgatan 3 och 5 samt bakom Nordanvindsgatan 6. De nyttjar personalutrymmet i kvartershuset under arbetet. Arbetet ska enligt planen vara klart till den 1 april.

ÅRSMÖTE
Den tillfälliga lagen som möjliggjorde poströstning vid årsmötet har förlängts med anledning av pandemin och gäller i år också. Styrelsen har därför beslutat om poströstning vid årsmötet.

Vid årsmötet 2020 beslutades att styrelsen skulle kalla till en extra stämma när förslag på minst två personer till valberedningen fanns. Vi har inte fått förslag på två personer till valberedningen och har därför inte kallat till extra stämma. Är du intresserad av att arbeta i valberedningen inför årsmötet 2022? Hör då av dig till styrelsen, så får medlemmarna möjlighet att (post)rösta om det vid årsmötet i år.

Datum för årsmöte har ännu inte bestämts. Årsmötet måste hållas under första halvåret och kallelse utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor innan årsmötet.

De avgående styrelseledamöterna, Britt-Marie Fjärreskog och Krister Berggren, ställer upp för omval.

HJÄLP FASTIGHETSSKÖTAREN
När någon maskin i tvättstugorna gått sönder underlättar det för fastighetsskötaren om han får veta vilka felmeddelanden som eventuellt visats. Eftersom strömmen i tvättstugorna bryts på natten försvinner felmeddelandena till nästa dag.

På en av anslagstavlorna i kvartershusets entré sitter en plastficka med lappar till fastighetsskötaren. Fyll i uppgifterna om felet och lägg lappen ovanpå maskinen som är sönder. Anmäl felet antingen via telefon 042-19 95 90 eller formuläret.

HSB BRF KUNGSGÅRDEN I ÄNGELHOLM