STÖLD
En medlem har blivit utsatt för stöld i hemmet sedan en okänd man oombedd följt efter in i lägenheten. En förevändning för att komma in i lägenheten kan vara att personen behöver låna telefonen eller en penna, vill ha vatten eller frågar efter vägen.

Det finns samvetslösa personer som utnyttjar vänliga människors godtrogenhet. Minska risken för stöld genom att låsa dörren och inte släppa in okända personer.

GRILLNING
Vi avråder från användning av tänd­vätska vid grillning eftersom det luktar illa, kan ge höga öppna lågor och sprider cancerframkallande polyaromatiska kolväten. Grillning sker på eget ansvar!

Lämna inte en tänd grill utan tillsyn. Placera grillen på säkert avstånd från brännbara föremål och så att det inte ryker in till grannarna. Visa hänsyn och använd sunt förnuft, så kan alla njuta av sommaren. Vill du vara din egen granne?

INSEKTER
Drabbas du av skadedjur, ring Anticimex i Helsingborg, måndag-fredag kl. 08-16, telefon 077-140 11 00.

Uppge att du bor i HSB BRF Kungsgården i Ängelholm och att föreningen är försäkrad genom Länsförsäkringar.

SEMESTERSTÄNGT
Vicevärdskontoret kommer att vara stängt vecka 29—32 (16 juli-12 augusti). Vi tömmer brevlådan och läser e-posten, men inte dagligen. Felanmälan gör du till HSB Nv Skåne i Helsingborg enligt instruktionen här på webbplatsen (BRF KUNGSGÅRDEN/FELANMÄLAN).

Papperspåsar till komposterbart avfall hittar du på hyllan i kvartershusets entré.

DRICKSVATTEN
Eftersom det är brist på dricksvatten är det extra viktigt att vi hushållar med vattnet. Här är förslag på hur du enkelt kan spara vatten:

 • Diska och tvätta med full maskin och välj eco-program.
 • Diska inte under rinnande vatten.
 • Ta korta duschar.
 • Bada inte i badkar.
 • Använd snålspolande duschmunstycke.
 • Stäng av vattnet i duschen medan du tvålar in dig.
 • Stäng av vattnet när du borstar tänderna.
 • Byt ut packningar i droppande kranar och läckande toalettstolar.
 • Ställ en kanna vatten i kylskåpet, istället för att varje gång spola i kranen för att få kallt vatten.

FÄRGKODER
För de som har egna plank att måla kommer här koderna på kulörerna:

 • rödmålade hus=NCS S 5040-Y90R
 • brunmålade hus=NCS S 8010-Y70R
 • vitmålade hus=NCS S 0502-Y.

Beckers Perfekt/Alcro Bestå har fått bra resultat i test.

UTEMILJÖN
Föreningen har en riktlinje som bland annat behandlar skötsel av uteplatser. En sammanfattning av riktlinjen finns här på föreningens webbplats (INFO/UTEPLATSER MM).

Vi har gått en runda på området och noterat vissa saker som behöver åtgärdas, både i föreningens planteringar och vid lägenheternas uteplatser/entréer. Vi kommer att dela ut meddelanden till dem där vi anser att något behöver fixas till.

STÄMMAN
Vid stämman den 22 maj var 26 av 96 bostadsrätter representerade.

Efter stämman har styrelsen konstituerat sig enligt följande:

Miroslav Kuljanin (ordförande), Britt-Marie Fjärreskog (vice ordförande), Per Holst (sekreterare), Kjell-Åke Svensson och Krister Berggren.

Valberedningen består av: Göte Persson, Ingrid Albertsson och Peter Sturesson.

UNDERHÅLL AV MILJÖHUSEN
Bytet av panel på miljöhuset på Östanvindsgatan är framflyttat till efter semestern. Snart är miljöhuset vid Nordanvindsgatan 4 ommålat invändigt. Det blir en paus med målningsarbetet också, men de två andra miljöhusen kommer också att målas om invändigt.

Vicevärd och styrelse önskar medlemmarna en skön sommar!

HSB BRF KUNGSGÅRDEN I ÄNGELHOLM