kungsgarden.hsbbrfwebb.se|glasmastaren@live.se

Renovera

Enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar får du, på egen bekostnad, göra en del förändringar i din bostadsrätt. Trots din rätt att göra vissa ändringar i lägenheten utan styrelsens tillstånd är ett gott råd att alltid rådfråga styrelsen. Vid större renoveringar, som köks- och badrumsrenoveringar, bör du kontakta föreningen så att underhållsansvaret är klarlagt.

Du får inte göra några ändringar, eller beställa arbeten, på de delar som föreningen ansvarar för, t.ex. ventilationen, värmen och golvbrunnen. Du får inte heller utföra åtgärd som innefattar ingrepp i en bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller annan väsentlig förändring av lägenheten (37 § i stadgarna). I övrigt ansvarar bostadsrättshavarna för att “såväl underhålla som reparera lägenheten och att bekosta åtgärderna” (31 § 1 st stadgarna). Alla åtgärder ska vara fackmässigt utförda. Vem som ansvarar för vad framgår av stadgarna, 31-32 §§.

Ska du byta blandare i kök eller badrum rekommenderar vi att du köper svenska märken som t.ex. Mora och FM Mattsson. De klarar trycket i vattenledningsnätet och det finns reservdelar till dem. Köper du en billig blandare riskerar du att få byta ut den, fast den är ny,  om den läcker över kallvatten i varmvattenslingan med ökad risk för legionella.

Elementrören (ettrörssystem) ligger ovanpå betongplattan (alltså varken nedgjutna eller fastsatta med klammer mot vägg). Vanliga golvfoder kan därför inte sättas direkt mot väggar med elementrör. Försiktighet måste iakttas vid renovering, så att elementrören inte skadas (på förekommen anledning).

Kontrollera regelbundet att golvbrunnens klämring sitter fast ordentligt. De flesta ursprungliga golvbrunnar har bytts, men det finns fortfarande några kvar och de är inte godkända enligt dagens regler. Det är särskilt viktigt att kontrollera klämringarna på de gamla golvbrunnarna. Föreningen beställer och bekostar byte till godkänd golvbrunn. Föreningen ansvarar inte för klämringen.

Kontrollera också avstängningsventilernas funktion regelbundet. Får du ett vattenläckage är det viktigt att snabbt kunna stänga av vattnet för att minska skadorna. Vid byte av avstängningsventiler måste vattnet till hela byggnaden stängas av. Du beställer avstängning av vattnet genom HSBs felanmälan. Kom ihåg att i förväg informera alla grannar i byggnaden om att vattnet kommer att stängas av.

Husen byggdes 1982. Med hänsyn till beräknad livslängd på stammar rekommenderar vi inte dyrare badrumsrenoveringar.

HSB BRF KUNGSGÅRDEN I ÄNGELHOLM