kungsgarden.hsbbrfwebb.se|glasmastaren@live.se

Värmesystemet

Brf Kungsgården har renoverat delar av värmesystemet 2010. Arbetena som har utförts är utbyte av undercentralen och ventiler till värmesystemet. De nya ventilerna har sedan justerats in för att vi ska få lika värme inom hela föreningen. Du får inte göra några ändringar på värmesystemet, såsom ta bort element, tappa värmesystemet på vatten, byta termostater eller ventiler på radiatorslingan. Om du tror att något är fel gör du en felanmälan.

I lägenheterna har elementen försetts med nya termostater. För att dessa ska fungera får de inte stängas in bakom t ex tunga gardiner eller soffor. Möblera så att luften kan cirkulera fritt vid elementen.

Funktionbeskrivning för termostaterna

  • När siffran ”3” står mot pilen håller termostaten ca 20 grader i rummet. Varje punkt upp eller ner motsvarar 1 grad högre eller lägre temperatur i rummet. Högsta temperatur är begränsad till 21 grader.
  • När det är varmare än inställd temperatur i rummet stänger termostaten värmetillförseln och elementet blir kallare vilket är helt riktigt.
  • När det är under inställd temperatur i rummet öppnar termostaten för värmetillförsel och elementet blir varmare vilket är helt riktigt.

Det är temperaturen i rummet som är intressant, inte om elementet är varmt eller kallt. Är det 21 grader eller mer i rummet ska elementet vara kallt.

Temperaturen mäts i rummets mitt, en meter över golvet. Termometer som hänger på en yttervägg visar inte rumstemperaturen då en yttervägg alltid är kallare.

Vädring
Vrid termostaten till * under vädringen. Vädra en kort stund, högst 10 minuter, så kyler du inte ut rummet utan byter enbart luften i rummet. Ställ in termostaten på önskat värde igen efter vädringen.

HSB BRF KUNGSGÅRDEN I ÄNGELHOLM