Uteplatser mm.

Marken utanför lägenheterna ingår inte i upplåtelsen av bostadsrätten. Efter medgivande från föreningen kan uteplats anläggas (dock inte på baksidan av Östanvindsgatan 5 pga. skyddsrum).

Vid föreningsstämman 2011 antogs vår riktlinje för uteplatser mm. Syftet med riktlinjen är att på sikt skapa en trivsam, enhetlig utemiljö, skydda byggnaderna och minska föreningens kostnader genom att underhållsansvaret regleras med medlemmarna.

All byggnation, anläggning och förändring av uteplats och entré, såsom uppsättning av plank, trädäck, stensättning, uppsättning av markis etc, eller annan åtgärd som förändrar husets utseende, kräver alltid tillstånd från styrelsen. Du får inte fästa eller förankra något i fasaden eller husgrunden utan tillstånd från föreningen.

En sammanfattning av riktlinjen finner du här.

Ska du måla eget plank? Kulören ska vara samma som panelen på huset:
Rödmålade hus=NCS S 5040-Y90R
Brunmålade hus= NCS S 8010-Y70R
Vitmålade hus=NCS S 0502-Y.

HSB BRF KUNGSGÅRDEN I ÄNGELHOLM