Hem » Nyheter » MEDLEMSINFO DECEMBER 2018

STATISTIK
Av senaste årsredovisningen för HSB Nordvästra Skåne (2017/ 2018) fram­går viss förvaltningsstatistik för medlemsföreningarna. Nedan hittar du uppgifterna för föreningarna i Ängelholm. För Brevbäraren och Kungsgården ingår bilplats.

Vid HSB Nordvästra Skånes föreningsstämma den 12 december infor­merade styrelsens ordförande, Ulf Nordström, om att HSB-föreningarnas medlemsavgifter för det kommande året tillfälligt sänks till hälften tack vare ett starkt resultat. För oss innebär det en besparing för 2019 på knappt 30.000 kr.

Julgranar
Din uttjänta julgran lägger du i hägnet på gräsmattan bakom kvarters­huset senast söndagen den 13 januari.

Pyrotekniska artiklar
Det är olämpligt att avfyra pyrotekniska artiklar inom bostads­området. En förlupen raket kan ställa till med stor skada och många husdjur är känsliga för smällarna.

Förpackningarna
I samband med helgerna brukar det bli en extra stor utmaning att hålla ordning i våra soprum! Snälla, vik ihop kartonger och pappersförpack­ningar, annars blir det fullt i kärlen direkt.

Julklappspapper ska inte åter­vinnas som tidningspapper. I pappersåter­vinningen lägger du bara sådant du kan bläddra i.

Kladdiga förpackningar slänger du med hushållssoporna i restavfallet! Knyt ihop soppåsarna ordentligt så att kärlen inte blir kladdiga.

Tömningsfrekvensen för återvinningskärlen är anpassad för ett normalbehov. Har du mycket kartong och frigolit, t.ex. på grund av renovering eller köp av stora sällanköpsvaror, får du själv transportera emballaget till återvinningsstationen på Nordala­gatan 1.

Elavfall får du också själv transportera till återvinningsstationen. Glödlampor, lysrör och små batterier kan du däremot lägga i den röda lådan i miljöhuset.

Trädgårdsavfall som löv och vissna blommor slänger du i containern på den stora parkeringen på Nordanvindsgatan.

Brandsäkerhet
Lämna inte tända ljus utan uppsikt. Testa batteriet i brand­varnaren genom att trycka in testknappen.

Om du kan, vänd upp och ner på brandsläckaren en gång om året, så luckras pulvret upp.

Brandskyddsinformation hittar du här på vår webbplats under INFO.

HSB BRF KUNGSGÅRDEN I ÄNGELHOLM