FRITIDSGRUPPEN
Fritidsgruppens senaste evenemang, föreläsningen om Kina, var välbesökt och mycket uppskattad. Lördagen den 8 december är det dags för julkaffe med luciatåg i BRF Rönnes föreningslokal. Separat information kommer att delas ut av fritidsgruppen. Som vanligt ska anmälan om deltagande lämnas i förväg.

AVGIFTERNA 2019
Styrelsen har beslutat om oförändrade avgifter för 2019. Två lån har lagts om under året till lägre ränta. Extra amorteringar bidrar också till lägre räntekostnader. För perioden januari-oktober 2018 är räntekostnaderna nästan 140.000 kr lägre än för motsvarande period 2017. På sikt väntas dock räntorna stiga.

UNDERHÅLLET
Som bostadsrättshavare ansvarar man enligt stadgarna för en del underhåll av lägenheten, bland annat av låset i ytterdörren och fönstrens spanjoletter.

  • Lås: Tillverkaren av låset i ytterdörren rekommenderar underhållssmörjning med ASSA låsspray var sjätte månad eller efter 5.000 öppningar.
  • Fönster: Elitfönster föreskriver att beslagen ska rengöras och smörjas minst en gång om året. Spanjolettens låskolvar och låshus ska smörjas med tunn silikonolja eller annan vattenfri olja. Du kan köpa silikonspray på bland annat Biltema  (artikelnummer 36-4504).

Har du inte kvar de fullständiga underhållsinstruktionerna för ytterdörrar/lås och fönster finns de under INFO här på webbplatsen.

TRIVSELREGLER
Vi har blivit uppmärksammade på att det bland medlemmar är en del diskussion om vädring på balkonger, rastning av husdjur och bilkörning på området.

Av föreningens trivselregler, som den dåvarande styrelsen beslutade om den 31 maj 1994, framgår följande:

Tvätt får hängas på balkongen om det görs så att det inte syns utifrån. Däremot rister vi inte mattor på balkongen och vi hänger inte mattor och dylikt över balkongräcket. Det finns två mattställningar på området där man kan piska mattor.

Hund ska hållas kopplad på området och får inte rastas i sandlådor, rabatter eller på gräsmattor. För katt gäller samma.

Inom området är en trafikfri zon. Parkering får ske på tilldelad parkeringsplats, inte på gångbanor och annan tomtmark. Beträffande parkering finns även särskilda parkeringsbestämmelser.

ÅTERBÄRING
Det har varit färre försäkringsärenden under 2017. Vi har därför fått drygt 7 000 kr i återbäring på fastighetsförsäkringen. Du kan hjälpa till att hålla nere antalet skador genom att regelbundet kontrollera att golvbrunnens klämring sitter fast ordentligt och anmäla fel som du upptäcker.

MILJÖHUSEN
Miljöhusen har rustats upp under året, både utvändigt och invändigt. Visst är det trevligare att komma till ett miljöhus med god ordning! Gör en granne glad, sortera rätt och vik ihop förpackningarna.

UTEMILJÖN
Vi har en lista med saker som behöver fixas till i föreningens planteringar för att det ska se riktigt fint ut. Förfrågan har därför skickats till entreprenör.

Årets insats med utgrävning av jord vid husgrunder och lagning av tegel har just slutförts.

HSB BRF KUNGSGÅRDEN I ÄNGELHOLM