Köpa eller sälja bostadsrätt?

Här har vi sammanställt lite information som är bra att känna till om du funderar på att köpa eller sälja en bostadsrätt i vår förening. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss.

Tillsyn
Vid överlåtelse av bostadsrätt gör föreningen en tillsyn i lägenheten. Vi tittar då sådant som föreningen ansvarar för (radiatorer, ventilation och golvbrunn förutom klämring). Tillsynen är ingen besiktning av lägenheten. Det är upp till köparen att undersöka lägenheten innan avtal skrivs.

Vid tillsynen av lägenheten kontrollerar vi även om sådant som föreningen försett lägenheten med finns kvar:

 • två TV-boxar, nyare än Motorola VIP1910, med nätadapter, fjärrkontroller, HDMI- och nätverkskablar
 • koder till TV-boxar
 • fiberkonverter (i plåtskåp i klädkammaren)
 • gateway/router Technicolor TG799VAC (i eller i anslutning till plåtskåp i klädkammaren)
 • brandvarnare
 • brandsläckare, 6 kg pulver
 • brandfilt
 • nyckel till motorvärmaruttag
 • bokningscylinder med nycklar till tvättstuga
 • tagg till kvartershus och tvättstugor och
 • hänglås och nyckel till källarförråd (endast för marklägenheter).

På grund av bostadsrätthavarnas omfattande underhållsansvar enligt stadgarna rekommen­derar vi köpare att låta besiktiga lägenheten innan köp. Köpare bör efterfråga dokumentation på badrumsrenovering från säljaren. Köpare bör även ta kontakt med föreningen för kontroll av eventuella överenskommelser mellan föreningen och säljare (se nedan) eller kända brister som rör bostadsrätten (t.ex. ej åtgärdad fuktskada eller otillåten ändring på ventilationen).

Överenskommelser
Finns överenskommelser med föreningen, t.ex. för att ha markis, plank eller utökat trädäck vid uteplats, ska köparen överta dessa. I annat fall ska säljaren återställa fasaden och/eller marken. Ansvaret regleras skriftligt med föreningen.

Marken
Marken ingår inte i upplåtelsen av bostadsrätten. Efter medgivande från föreningen kan uteplats anläggas (dock inte på baksidan av Östanvindsgatan 5 pga. skyddsrum). För att få en enhetlighet på området finns det sedan 2011 en riktlinje för hur uteplatser ska utformas. Förråd får inte byggas på området. Inget får fästas eller förankras i fasaden, grunden eller föreningens plank utan medgivande från föreningen.

Ventilation och värme
Tilluften kommer genom ventiler i fönstren i vardags- och sovrum. Vintertid blir det därför svalt närmast fönstren, detta får beaktas vid möbleringen. Tilluftsventiler i fönstren ska vara öppna och får inte täppas igen. Inställningen på frånluftsdonen får inte ändras. Tilluftsventiler och frånluftsdon är inställda för att rätt luftväxling ska uppnås enligt gällande normer.

Tilluftsventilerna i fönstren är dimensionerade för grundflödet. Öppnar du det timerstyrda spjället i spiskåpan behöver du släppa in mer luft. Det gör du lämpligast genom att öppna ett fönster så långt från köket som möjligt.

Spiskåpan i köket är en del av ventilationssystemet i byggnaden, du får därför inte ändra någon inställning på den eller byta den. När du gör rent spjället i spiskåpan, var försiktig så att du inte ändrar flödesinställningen.

För att värmen ska spridas i rummen är det en fördel om inga möbler placeras direkt framför elementen. Gardiner ska helst inte hängas för termostater eller element.

Elementrören (ettrörssystem) ligger ovanpå betongplattan (alltså varken nedgjutna eller fastsatta med klammer mot vägg). Vanliga golvfoder kan därför inte sättas direkt mot väggar med elementrör. Försiktighet måste iakttas vid renovering, så att elementrören inte skadas (på förekommen anledning).

Mer om värmesystemet hittar du här.

Renovera
Läs här. Där hittar du också viktig information om köks/badrumsblandare, golvbrunnar och avstängningsventiler för vatten.

Nycklar
Låset till lägenheten är bostadsrättshavarens. Det är därför fritt att byta lås till lägenheten och det finns inga huvudnycklar. Du måste dock ha nyckel i det ursprungliga huvudnyckelsystemet för att öppna bland annat källare och trädgårdscontainer. Till kvartershus och tvättstugor krävs elektronisk nyckelbricka, tagg.

Försäkring
I föreningens fastighetsförsäkring ingår skadedjursbekämpning genom Anticimex. Bostads­rättstilläggsförsäkring har tecknats kollektivt för alla medlemmar. Hemförsäk­ring måste du dock själv teckna och den är en förutsättning för att tilläggsförsäk­ringen ska gälla.

Bil och parkering
Det finns en parkeringsplats med motorvärmaruttag till varje lägenhet, den ingår i månadsavgiften. Föreningen har tio extra parkeringsplatser, utan motorvärmaruttag, för uthyrning. Området är i grunden bilfritt, endast av- och pålastning är tillåten. Motorcykel- och mopedåkning ej tillåten.

Halkbekämpning
Föreningen anlitar entreprenörer för halkbekämpning av de stora gångarna och parkeringarna på området. Du skottar/sandar själv din egen lilla gång in till bostaden liksom din parkeringsruta.

Film
Riksförbundet har producerat en matnyttig film om att bo i en bostadsrättsförening, filmen hittar du här.

HSB BRF KUNGSGÅRDEN I ÄNGELHOLM